HomeKnitting OilsBrightenersDyes - ColorantesAcid DyesBasic DyesDirectos -TeoriaDirect DyesDirect Black 22Disperse - AllilonReactive - AllifixAllifix VSAllifix SPAllifix HEAllifix EDSolvent DyesSulfur DyesFuel DyesLeather DyesVat DyesTextile AuxiliariesNovactFloAntifoam 10EnzymesPigmentsPigments dataPantone TableSurfactantsSolvent InksPharma

CATIONIC MODIFIED DYES
j0402698.jpg
Acrylic Yarn

Basic and Cationic Modified Dyes

Colorantes Basicos y Cationicos Modificados

.

  Product Name
  C.I. No.
  Novact Basic Auramine O
  Basic Yellow 2
  Novacryl Fluo. Yellow 4GL
  Basic Yellow 11
  Novacryl Yellow X-8GL 300%
  Basic Yellow 13
  Novacryl Yellow X-2RL 200%
  Basic Yellow 19
  Novacryl Yellow 7GLL
  Basic Yellow 21
  Novacryl Lght Yellow 7GL 500%
  Basic Yellow 24
  Novacryl Yellow X-3RL
  Basic Yellow 25
  Novacryl Golden Yellow X-GL 400%
  Basic Yellow 28
  Novacryl Yellow X-GRL
  Basic Yellow 29
  Novacryl Yellow 10GFF 400%
  Basic Yellow 40
  Novact Basic Yellow X-RL
  Basic Yellow 49
  Novacryl Yellow X-5GL
  Basic Yellow 51
  Novact Basic Chrysoidine Y
  Basic Orange 2
  Novacryl Orange G 400%
  Basic Orange 21
  Product Name
  C.I. No.
  Novact Basic Violet 2B
  Basic Violet 1
  Novact Basic Violet 5BN
  Basic Violet 3
  Novacryl Violet X-FG
  Basic Violet 7
  Novact Rhodamine B 500%
  Basic Violet 10
  Novact Magenta Crystals
  Basic Violet 14
  Novacryl Red 3R 300%
  Basic Violet 16
  Novacryl Red 5BLH
  Basic Violet 63
  Novacryl Turquoise Blue GB 300%  
  Basic Blue 3
  Novact Basic Blue B
  Basic Blue 4
  Novact Basic Blue BO
  Basic Blue 7
  Novact Basic Blue BB
  Basic Blue 9
  Novact Basic Blue R
  Basic Blue 11
  Novacryl Blue X-GRL 300%
  Basic Blue 41
  Novacryl Blue X-GRRL
  Basic Blue 41:1
  Product Name
C.I. No.
  Novact Basic Orange R
  Basic Orange 22
  Novact Basic Orange 3R
  Basic Orange 33
  Novact Basic Red 6GDN
  Basic Red 1
  Novact Basic Red T
  Basic Red 2
  Novact Basic Fucshine
  Basic Red 9
  Novacryl Red FF
  Basic Red 12
  Novacryl Red X-FG
  Basic Red 13
  Novacryl Brilliant Red 5GN 410%          
  Basic Red 14
  Novacryl Red X-GTL 200%
  Basic Red 18
  Novacryl Red X-GTLN
  Basic Red 18:1
  Novacryl Red F3BL
  Basic Red 22
  Novacryl Red BGH
  Basic Red 27
  Novacryl Red 2GL
  Basic Red 29
  Novacryl Red X-GRL 400%
  Basic Red 46
Main dyes and trichomy in bold
  Product Name
  C.I. No.
  Novacryl Blue 3BL 
  Basic Blue 53
  Novacryl Brill. Blue RL 500%     
  Basic Blue 54
  Novacryl Blue 5BLH 200%
  Basic Blue 62
  Novacryl Blue X-BL
  Basic Blue 159
  Novacryl Blue FRL
  Basic Blue 162
  Novact Malachite Green SC
  Basic Green 4
  Novact Basic Brown G
  Basic Brown 1
  Novacryl Black SW
  Basic Black (Mix)
  Novacryl Black ON
  Basic Black (Mix)
  Novacryl Black OX 300%                
  Basic Black (Mix)
  Novacryl Black WN
  Basic Black (Mix)
  Novacryl Black 2GH
  Basic Black (Mix)
  Novacryl Black X-2RL
  Basic Black (Mix)
  Novacryl Black X-RL
  Basic Black (Mix)
  Novacryl Black FBL
  Basic Black (Mix)
Principales colorantes y tricomia destacados